Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nkft.) alaptevékenysége az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó, az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozattal elindított Egészséges Budapest Program megvalósítása.
Emellett az Nkft. az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet alapján ellátja a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint az e rendeletben szabályozott módon és mértékben lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.

2018. május 23. 09:46

Elérhető az Adatvédelmi tájékoztató

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 1.), adatvédelmi tájékozatója az alábbi linken érhető el: Adatvédelmi tájékoztató

2018. május 10. 12:36

Tájékoztatás ajánlattételi határidő hosszabbításáról

A „Mentori tanácsadási szolgáltatás igénybevétele EFOP 5.1.1 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram keretében” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban. A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 1.) tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy az ajánlatkérésben foglalt feltételek változatlansága mellett az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.


A MEGHOSSZABBÍTOTT AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:

2018. május 25. napja 14 óra 00 perc.

2018. március 06. 11:05

Megjelent honlapunkon a „Mentori tanácsadási szolgáltatás igénybevétele EFOP 5.1.1 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram keretében” elnevezésű beszerzési eljárás.

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 1054 Budapest, Hold utca 1.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás folytat le „Mentori tanácsadási szolgáltatás igénybevétele EFOP 5.1.1 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram keretében” elnevezés alatt.

A beszerzés célja olyan, a lehetséges kedvezményezett kiválasztása, amely szakmai támogatást nyújt a „Mentori tanácsadási szolgáltatás igénybevétele EFOP 5.1.1 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram keretében” történő pályázatok előkészítéséhez, a lehetséges kedvezményezettek és a folyósítást végző technikai résztvevők kapcsolatfelvételéhez.

Az eljárással kapcsolatos beszerzési dokumentumok ezen a linken érhetőek el.

2018. március 05. 14:36

Tájékoztatás a elektronikus közbeszerzési eljárás kiírásáról

Kiírásra került a „Szolgáltatási keretmegállapodás oktatási szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” tárgyú keretmegállapodásos eljárás

2018. március 05. 14:36

Tájékoztatás a elektronikus közbeszerzési eljárás kiírásáról

Kiírásra került a „Szolgáltatási keretmegállapodás egészségügyi szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” elnevezésű eljárás .

2018. február 13. 09:23

Tájékoztatás a elektronikus közbeszerzési eljárás kiírásáról

Kiírásra került a „Keretmegállapodás Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára”

2018. január 05. 13:22

Tájékoztatás a elektronikus közbeszerzési eljárás kiírásáról

Kiírásra került a „Szolgáltatási keretmegállapodás szociális szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára” tárgyú keretmegállapodásos eljárás első szakasza

Minden jog fenntartva.