Bemutatkozás

Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft.

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nkft.) alaptevékenysége az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó, az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozattal elindított Egészséges Budapest Program megvalósítása.

Az Egészséges Budapest Program célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében egy átfogó, térségi alapú kórházfejlesztés megvalósítása.

Emellett az Nkft. az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet alapján ellátja a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint az e rendeletben szabályozott módon és mértékben lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.

A Központi Humánfejlesztési főbb szolgáltatása:

A központosított közbeszerzési eljárás egy az EU-s fejlesztések ütemes lebonyolítását elősegítő konstrukció része, mely 2017 első felében került kialakításra azzal a céllal, hogy az EFOP/RSZTOP egyes nyertes projektjeinek megvalósítására vonatkozó opcionálisan igénybe vehető könnyítést kínáljon, mert így nem kell projektenként külön-külön lefolytatni egyedi eljárásokat, hanem a központosított közbeszerzés használatának jelentősen rövidebb átfutási idejénél fogva értékes idő takarítható meg.

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?

A csatlakozás minden esetben önkéntes, ugyanakkor a szolgáltatást a központosított közbeszerzés tekintetében a Kormány által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint azon állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek, amelyek felett az állam közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, és amely szervezetek az EFOP vagy az RSZTOP vonatkozásában a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján támogatást igénylőnek, kedvezményezettnek minősülnek. Fontos, hogy a keretmegállapodások összege, a 237/2017. (VIII. 18.) Kormányrendeletben meghatározott EFOP/RSZTOP kedvezményezetteknél lévő forrás, az Nkft. nem rendelkezik a keretösszegek felett.
Az eljárások szabályosságára tekintettel és a felelős pénzgazdálkodás elvét betartva, továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelettel összhangban, a közbeszerzési eljárások első részét érintően folyamatba épített szabályossági ellenőrzést végzett a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF), melynek jóváhagyó tanúsítványai alapján kerültek megkötésre a keretmegállapodások. A keretmegállapodásos eljárások második része, azaz a versenyújranyitások esetében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés az értékhatártól függően folyamatba épített, vagy utólagos jelleggel történik.
A kedvezményezettek számára nem kötelező a keretmegállapodásokból való zíves figyelmüket a következő keretmegállpodásokhoz való csatlakozás lehetősésére.versenyújranyitáshoz csatlakozni, azonban felhívjuk szíves figyelmüket a következő keretmegállpodásokhoz való csatlakozás lehetőségére:

 1. Szolgáltatási keretmegállapodás egészségügyi szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára

  Keretösszeg: 4.660.000.000 Ft

 2. Szolgáltatási keretmegállapodás oktatási szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára

  Keretösszeg: 9.500.000.000 Ft

 3. Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára

  Keretösszeg: 11.000.000.000 Ft

 4. Szolgáltatási keretmegállapodás szociális szakértői feladatok ellátására a 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program kedvezményezetti körbe tartozó Ajánlatkérők számára

  Keretösszeg: 7.720.000.000 Ft
A humánfejlesztési közbeszerzésekkel kapcsolatos keretmegállapodásokkal kapcsolatos bővebb információk a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft honlapján elérhető:

http://humankozbeszerzes.emmi.gov.hu/content/kozbesz.html

Minden jog fenntartva.